Säkerhetsprodukter

Förutom trivsamheten i bastun är det också mycket viktigt för oss att den används på ett säkert sätt. En förstklassig bastu kan bli ännu bättre och trivsammare när säkerheten ombesörjs genom att använda skydd och räcken som matchar bastuns inredning.

Sun Saunas experter tar hänsyn till säkerheten under planeringen av lavarna, vid valet av aggregat och genom att rekommendera skydd och räcken som ökar säkerheten.

Aggregatskydd och räcken kan köpas i webbutiken eller i samband med bastuanbudet/beställningen.