Andra bastuprodukter

Produkter som kompletterar ditt hemmaspa

Säkerhet, komfort och användarvänlighet är viktigt för oss. Bänkarna i badrum och omklädningsrum kompletterar inredningen utanför själva bastun. Korrekt placerade och noggrant utformade aggregatskydd och räcken förbättrar säkerheten i bastun. Glöm inte produkterna för underhåll och rengöring av lavar och glasväggar, ett trivsamt hemmaspa är också rent!