Aggregat

Kronan på verket i ditt hemmaspa är ett högkvalitativt, snyggt och framför allt funktionellt aggregat!

Rätt aggregat är en viktig del av bastuns inredning. Vid val av aggregat, bör man uppmärksamma aggregatets effekt och användarvänlighet, men också utseendet. Valet av aggregat kan göras utifrån såväl utseende som ens egna värderingar och tankar. Vi levererar aggregat från alla tillverkare till konkurrenskraftiga priser.

Val av aggregat

Vi rekommenderar att både aggregat och lavkollektion väljs samtidigt, på så sätt kommer de att passa ihop så bra som möjligt. Bortsett från effekt, kan valet av aggregat även göras baserat på dess utseende. Formen på aggregatet och lavarna kan väljas så att de passar ihop med ytmaterialet eller den övriga designen. Ett runt aggregat, ett modernt kantigt aggregat osv.

Infällningsramar och manöverpaneler för aggregatet

Numera styrs de flesta aggregat av externa manöverpaneler som är enkla att använda, vackra och som möjliggör integration eller infällning av aggregatet i lavarna. Till nästan alla aggregat finns även aggregatspecifika infällningsramar som ger dig ett snyggt slutresultat. Våra bastuexperter kontrollerar de säkerhetsavstånd som aggregatet kräver och infällningsmöjligheterna för aggregatet i laven.

Belysning av aggregatet

Man bör även ta ljussättningen av aggregatet i beaktande. Med rätt belysning kan aggregatet lyftas fram och ges den synlighet det förtjänar. Den populäraste och enklaste ljussättningen görs med hjälp av fiberoptisk belysning i taket ovanför aggregatet.

Vi levererar aggregat ur Harvias breda sortiment, IKI-aggregat, Mondex, Helo och Tulikivi-aggregat, samt Tähtisaunas Magnum-modeller. Vi har aggregat till allt från lägenhetsbastur till representationsbastur.

Be vår bastuexpert om tips om hur du väljer rätt aggregat för just dina behov!

Asiakashyödyt

Hoito-ohjeet

Kiuaskohtaiset hoito-ohjeet